Tiêu hủy hơn 100 tấn sừng tê giác và ngà voi

Hôm thứ 7, ngày 30/4 năm 2016, Chính phủ Kenya đã tịch thu và ra lệnh tiêu hủy toàn bộ số sừng tê giác và ngà voi để truyền thông đệp và kêu mọi người dân trên toàn thế giới cần ngăn chặn hành động săn bắt trái phép này.

Tổng số sừng tê giác và ngà voi được tiêu hủy lần này vào khoảng 110 tấn, được lấy từ 9000 cá thể thuộc 2 loài trên.

Có rất nhiều ý kiến đến Chính phủ Kenya là nên bán hết toàn bộ số sừng tê giác và ngà voi này có thể thu được khoảng 160 triệu USD để sử dụng vào mục đích phòng chống nạn săn bắn trái phép. Tuy nhiên tổng thống này đã không phê duyệt với ý kiến trên.

Tiêu hủy hơn 100 tấn sừng tê giác và ngà voi

Tiêu hủy hơn 100 tấn sừng tê giác và ngà voi

Dự định vào cuối năm nay, Chính phủ Kenya sẽ đưa ra vấn đề hành động cấm buôn bán sừng tê giác và ngà voi trên toàn cầu tại hội nghị của Nam Phi.

Năm 1989 đã có lần ban hành quyết định cấm mua bán, nhưng rồi sau đó lại cấp phép mua bán 1 lần

Hiện tại có rất nhiều ý kiến hoang mang lo sợ bọn khủng bố sẽ tổ chức săn bắt trái phép một cách quy mô để lấy tiền hoạt động

Ngày trước, số lượng voi và tê giác tại Châu Phi là 400.000 đến 500.000 con, giảm hơn 1 nửa so với thế kỷ trước. Nhưng hiện nay loài tê giác còn sụt giảm tồi tệ hơn nữa, chỉ còn khoảng 25.000 con

Advertisement

No comments.

Leave a Reply