Ngày trái đất là gì? 2016

Ngày Trái Đất là gì? Chiến dịch ngày trái đất 22/04/2016 hãy cùng hành động

Ngày Trái đất – 22 tháng 4 năm 2016

Trái đất vào những ngày này, chúng ta hãy có được công cụ thực sự lớn làm cho hành tinh của chúng ta.

Phong trào của ngày trái đất được tiếp tục

ngày trái đất là gì

Hình ảnh ngày trái đất là gì

Chúng ta đang bước vào năm thứ 46 của một phong trào mà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, thách thức ý tưởng, đốt cháy niềm đam mê, và thúc đẩy mọi người hành động.

Năm 1970, năm của Ngày Trái đất đầu tiên của chúng tôi, phong trào đã đưa tiếng nói cho một ý thức đang nổi lên, truyền năng lượng của con người đối với các vấn đề môi trường. Bốn mươi sáu năm sau, chúng tôi tiếp tục dẫn đầu với những ý tưởng đột phá và sức mạnh của các ví dụ của chúng tôi.

ngay-trai-dat-1

Và do đó, nó bắt đầu. Hôm nay. Ngay tại đây và ngay bây giờ. Ngày Trái đất nhiều hơn là chỉ một ngày duy nhất – ngày 22 tháng tư năm 2016. Đó là lớn hơn tham dự một cuộc biểu tình và tham gia một đứng.

ngay-trai-dat-2

Điều này Ngày Trái Đất và hơn thế nữa, chúng ta hãy làm những thứ lớn xảy ra. Hãy trồng 7,8 tỷ cây cho trái đất. Hãy gạt bỏ từ nhiên liệu hóa thạch và làm cho thành phố 100% năng lượng tái tạo. Hãy lấy đà từ khí hậu Hội nghị Paris và xây dựng trên đó.

Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ không dừng lại

Advertisement

No comments.

Leave a Reply